apkandžioti

apkandžioti
apkándžioti tr. 1. Š bent kiek įkąsti: Šunes mane gerokai apkandžiojo . Mus apkandžiojo uodai . Bėgau lyg avelė, vilko apkandžiota . 2. apgraužti, apkramtyti: Kažin kas tą duoną (kepalą) apkándžiojo? Grž. Ūsai apkandžioti . \ kandžioti; apkandžioti; atkandžioti; įkandžioti; iškandžioti; nukandžioti; pakandžioti; prakandžioti; prikandžioti; sukandžioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apkandžioti — apkándžioti vksm. Šuõ apkándžiojo láiškanešį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkandelioti — tr. apkandžioti, apkramtyti: Šunelis vištas pjauna, pieną papilia, vaikus apkandelio[jo] Ml. kandelioti; apkandelioti; sukandelioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkandinėti — tr. apkandžioti: Kad ... neapkandinėtų šuo BM144. kandinėti; apkandinėti; iškandinėti; nukandinėti; sukandinėti; užkandinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkandlioti — tr. apkandžioti: Vilkinis šuo ir tą didžiojį aviną apkandliojo Slnt. kandlioti; apkandlioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkandyti — 2 apkandyti tr. apkandžioti: Naujakaulį (naviką) reikia duoti apkandyti tokiam žmogui, kurs vilko mėsos yra valgęs LTR. kandyti; apkandyti; atsikandyti; pakandyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkramtyti — tr. 1. kiek apkąsnoti, pakramtyti: Apkramtęs plutgalį nurijau rš. 2. aplink apgraužti: Ant stalo duonos gabalas apkramtytas rš. 3. dalį (ne visus) sukramtyti: Didumą riešutų jis apkramtė ir maž ko liko J. 4. keliose vietose įkąsti, apkandžioti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkramčioti — tr. apkramtyti, apkandžioti: Jį šuo apkramčiojo DŽ. kramčioti; apkramčioti; sukramčioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apragauti — tr. 1. daugelį ar viską po truputį ragauti: Alų dalina visiemu apragaut Dv. Aš jau viską apragavaũ Mrj. 2. apkandžioti po truputį: Apragavau jį (skrylį) aplink, o kad pamačiau mažėjant, tai pasidėjau ir žiūrėjau J.Balt. 3. refl. Rod kiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprauti — tr.; N 1. kiek išplėšti, ištraukti iš šaknų: Didumą aproviau žolių J. Kad, koc atpuldama nuo darbo, aprautum žoles iš darželio Srv. Reikia žolė aprauti Dv. Samanas aprauju SD145. ║ kiek apipešioti, apipešti: Kap bobos ima skautis až kasų ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprieti — 1 aprieti, ja (àpreja), jo tr. 1. N, K, Sut, Š, DŽ1 apkandžioti puolant, pjaunant (ppr. apie pasiutusį šunį, vilką): Šuva nor aprieti J. Jei šuo àpreja, gali galą gauti Vn. Susiedo [pasiutęs] šuo išbėgo į laukus, kad tik neaprietų ko Srv. Tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”